???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Alan Duffy

31st, July 2014

Trenèínœ Milan Rundiè (L), Hull City’s Tom Huddlestone (C) and Trenèín’s Peter Klešèík during their Europa League football match at Štadión Pod Dubòom, Žilina, Slovakia, July 31, 2014. PHOTO: Branislav Raèko

Posted in

Share this article: Email

Leave a Reply